Mo­de­re­dak­tö­rens val

Dröm­men om vår

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL - Jennifer winston mo­de­re­dak­tör

Snart är det dags för gar­de­robs­skif­te – och just den här vå­rens mo­de känns bå­de ro­ligt och nytt! I stäl­let för sam­ma pa­stell­ku­lö­rer och sil­hu­et­ter som åter­kom­mer var­je vår finns det mass­vis av här­li­ga tren­der att se fram emot. Själv sat­sar jag gär­na på oli­ka ty­per av tryck och bei­ge to­ner i form av top­par i tunna ma­te­ri­al, och kom­bi­ne­rar dem med grova boots och jeans med hög mid­ja. Sam­ma käns­la vill jag gär­na ploc­ka in i mitt hem, gär­na i form av rot­ting­sto­len från Ike­as kol­lek­tion Jas­sa som släpps nu i mars och som ta­gits fram av form­gi­va­ren Pi­et He­in Eek. Jag gil­lar möb­ler som känns tid­lö­sa och som en schyst in­ve­ste­ring, och vill även pry­da väg­gar­na med ro­li­ga och per­son­li­ga prints av Jesper Wal­dersten. Ett hett tips för en per­son­lig in­red­ning: riv ut si­dor från böc­ker du gil­lar och ra­ma in!

Fåtölj, 799 kr, Ikea.

Boots, 4 830 kr, MM6 Mai­son Mar­gi­e­la.

Topp, 3 250 kr, Max Ma­ra.

Je­ans, 249 kr, H&M.

Ring, 990 kr, Dra­ken­berg Sjö­lin.

Print från boken Wal­derste­nen av Jesper Wal­dersten, 328 kr, Bo­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.