Lek­ful­la me­tal­ler

Tänk max­i­ma­lism så är du helt rätt ute när det gäl­ler vå­rens smyc­kest­ren­der – sta­te­mentsmyc­ken är det som do­mi­ne­rar och guld är me­tal­len som gäl­ler. Vår­sä­song­en in­flue­ras av tur­ko­sa, blåa och grö­na to­ner som vi gär­na tac­kar ja till.

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL -

01. Arm­band, 3 920 kr, Di­no­saur De­signs. 02. Ring, 3 800 kr, Tom Ford. 03. Ring, 95 300 kr, Guc­ci. 04. Kloc­ka, 1 195 kr, Fos­sil. 05. Kloc­ka, 3 520 kr, Lars­son & Jen­nings. 06. Ör­häng­en, 1 550 kr, Ca­ro­li­ne Sved­bom. 07. Ring, 750 kr, World Mar­ket Sthlm. 08. Ör­häng­en, 1 500 kr, Isabel Lenn­se. 09. Kloc­ka, 5 950 kr, To­ry Burch. 10. Kloc­ka, 349 kr, Zo­ne/Al­brekts Guld.

05

01 02 03

07

09

04

08

06

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.