ANDROGYN

Plaza Kvinna - - MODE -

Att pry­da krop­pen med plagg som an­das mas­kuli­ni­tet är en trend som är här för att stan­na. Ax­lar­na blir bre­da­re, byx­or­na blir stör­re och kvin­nor­na blir star­ka­re! Att grän­ser sud­das ut pric­kar in al­la rätt i vår bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.