Vågen

24 sept – 23 okt

Plaza Kvinna - - ASTRO MARS -

Ve­nus står i ditt re­la­tions­om­rå­de he­la må­na­den. En ti­di­ga­re kär­lekspart­ner kan åter­i­gen dy­ka upp. Kär­leks­för­hål­lan­den be­hö­ver om­vär­de­ras. Var la­gom ge­ne­rös och sätt grän­ser när det be­hövs. Sat­sa på häl­so­sam­ma var­dags­ru­ti­ner som ska­par in­re ba­lans. Din topp: 18, 24. Ligg lågt: 11, 12. Må­na­dens råd: Ut­veck­la nya vän­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.