Kräftan

22 ju­ni –23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO MARS -

Har­mo­ni och ba­lans kan stå överst på lis­tan men va­ra svårt att upp­nå i kar­riä­ren. Du be­hö­ver om­vär­de­ra det du strä­var ef­ter och väl­ja in­rikt­ning och mål som in­spi­re­rar till din per­son­li­ga ut­veck­ling. En bra pe­ri­od för re­sor och ut­bild­ning. Din topp: 16, 17. Ligg lågt: 8, 23. Må­na­dens råd: till dig själv. Star­ka­re till­tro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.