Lejonet

24 ju­li –23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO MARS -

Kom i sam­klang med ditt in­re och vå­ga gå på dju­pet. För­änd­ra ne­ga­ti­va möns­ter, ska­pa en po­si­tiv livs­stil och sat­sa på att ut­veck­la ge­men­sam­ma re­sur­ser. Sök dig till nya sam­man­hang som vid­gar vy­er­na. Bra må­nad för re­sor och ut­bild­ning. Din topp: 14, 18. Ligg lågt: 17, 23. Må­na­dens råd: Ta dig an oa­na­de per­spek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.