Vattumannen

21 jan –18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO MARS -

Var öp­pen för kon­takt med bå­de gam­la och nya vän­ner. En vän du in­te sett på länge kan ovän­tat kom­ma in i ditt liv igen. Bra pe­ri­od för re­sor och ut­bild­ning. Sam­ti­digt är det dags att släp­pa ta­get om allt som in­te läng­re känns vik­tigt. Din topp: 5, 10. Ligg lågt: 28, 30. Må­na­dens råd: Sätt upp mål och del­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.