SLOW ÂGE

Stär­kan­de dagcre­me mot ål­ders­tec­ken un­der ut­veck­ling.

Plaza Kvinna - - NEWS -

Hu­dens åld­ran­de på­ver­kas av ytt­re fak­to­rer såsom UV, mil­jö- och livs­stil-sfak­to­rer vil­ka gör att hu­den åld­ras snab­ba­re. Tänk om du själv kun­de på­ver­ka fram­ti­den för din hud? Slow Âge är den förs­ta dagcre­men från Vichy som bidrar till att mins­ka fö­re­koms­ten av ål­ders­tec­ken. Dag ef­ter dag känns din hud åter­fuk­tad och stärkt med en na­tur­lig lys­ter. Få mer in­for­ma­tion på apo­tek. Be­sök vichy.se för att få ve­ta mer och få tips till häl­sa och lång­samt åld­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.