le­da­re

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL -

Just nu har jag svårt att få nog av ör­häng­en i mo­dell stör­re. Des­sa kom­mer från COS och kos­tar 250 kr.

Alex­an­der Wang bju­der på fle­ra skor som ska­par ha-be­gär den här sä­song­en. Des­sa god­bi­tar tras­kar jag gär­na runt i till vå­ren. Pris: 5 190 kr.

Är det nå­got jag är krä­sen med så är det hår­pro­duk­ter – den­na duo är en dröm för torrt hår. Scham­po, 185 kr, och bal­sam, 215 kr, Ki­ehl’s.

Vå­ren går i de star­ka fär­ger­nas tec­ken – en rik­tig ku­lör­bomb hit­tar du på si­dan 114. Möt skå­de­spe­la­ren och eldsjä­len Elect­ra Hall­man på si­dan 32.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.