LJUSBLÅTT

Plaza Kvinna - - MODE -

En ku­lör som all­tid tycks åter­kom­ma i sam­ma stund som vå­ren gör sitt in­tåg är ljusblått och vå­ren 2017 är ing­et un­dan­tag. Li­ka fint på en en­kel skjor­ta som på som­marklän­ning­en. Ljuv och ljus blir den ele­gant i all sin en­kel­het.

Skjor­ta, 399 kr, Lin­dex.

San­da­let­ter, 3 299 kr, Hu­go Boss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.