NÄR IN­TE ALLT FÅR PLATS

Plaza Kvinna - - MODE -

Söt, smi­dig och ljuv­lig att se på – mi­niväs­kan är en tuff kon­kur­rent till de stör­re mot­sva­rig­he­ter­na. Vi såg mi­niväs­kan hos Va­len­ti­no, Her­mès, Cé­li­ne och Chloé men även hos Lou­is Vuit­ton – att den finns re­pre­sen­te­rad hos des­sa mo­de­hus sä­ger en hel del om dess kom­man­de po­pu­la­ri­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.