VOLANGER

Plaza Kvinna - - MODE -

Sä­song­ens kanske mest ound­vik­li­ga trend är vo­lang­er­na. Om du tän­ker att de mås­te va­ra gul­li­ga och ro­man­tis­ka tän­ker du fel. Snyg­gast gör sig vå­rens volanger på coo­la plagg med at­ti­tyd. Vi­va vo­lang­en!

Klän­ning, 549 kr, Ri­ver Is­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.