01

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Färgska­la: Sand & kaff e 2017 får 50 ny­an­ser av grått kon­kur­rens av en so­ber brun­ska­la som sträc­ker sig från varm sand till has­sel­nöt och djup ka­kao. Vem ha­de för­res­ten kun­nat tro att kaf­fe lat­te-re­fe­ren­ser­na så snart skul­le hit­ta till­ba­ka till de stil­med­vet­nas

in­red­nings­vo­ka­bu­lär?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.