03

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Väx­ter: Många, grö­na och sto­ra Som en del i den stun­dan­de 70-talsvå­gen där bå­de färg­val och ma­te­ri­al gör sig påmin­da ser vi även hur kär­le­ken är fort­satt stark till de stor­bla­di­ga grö­na väx­ter­na, det har helt en­kelt bli­vit en na­tur­lig del av vårt sätt att in­re­da. Den fins­ka in­re­da­ren Su­san­na Ven­tos bok Green Ho­me Book är li­ka vac­ker på säng­bor­det som den är an­vänd­bar för den som vill lä­ra sig att ta hand om si­na grö­na vän­ner på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.