02

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Ma­te­ri­al: Samm et Tungt, mjukt, dovt och mys­tiskt ele­gant; de sam­mets­le­na tex­tu­rer­na gjor­de come­back för någ­ra år se­dan men det är tyd­li­ga­re än nå­gon­sin att de här för att stan­na. Vi ser det i allt från art déco-in­spi­re­ra­de 20-tals­mil­jö­er till stra­ma­re retro och kax­igt 70-tal – och man äls­kar ju tren­der som är enk­la att ploc­ka rakt

in i sitt eget hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.