06

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Onö­digt mås­te: Snyg­ga trä­nings­red­skap Kom­mer ni ihåg tv-shops gam­la hem­ma­gym? Nu är det till­ba­ka, men i helt ny tapp­ning. 2017 vill vi näm­li­gen ba­ra ha trä­nings­red­skap som är så snyg­ga att de får stå kvar och skrä­pa i var­dags­rum­met långt ef­ter mor­go­nens trä­nings­pass. Om de är bätt­re än de du kö­per i sport­af­fä­ren? An­tag­li­gen in­te, men oänd­ligt

myc­ket trev­li­ga­re att tit­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.