08

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Des­ti­na­tions­bu­ti­ker: Per­specti­ve Stu­dio och Stil­le­ben No 22 Det stil­säk­ra pa­ret Ro­bin Klang och Ejub Bi­cic har sla­git upp por­tar­na till in­red­nings­bu­ti­ken de all­tid drömt om. Nu är Per­specti­ve Stu­dio vid Sankt Eriks­plan i Stock­holm även vår dröm­bu­tik! Här hit­tar du allt från hand­stöp­ta ljus i per­fek­ta fär­ger, myc­ket svär­ta och lyx­ig rö­kel­se till egen­de­sig­na­de möb­ler, konst och ki­ne­sisk vin­ta­ge­ke­ra­mik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.