09

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Mö­bel: Kuber & rek­tang­lar Ett fint si­do­bord, en ex­tra sitt­plats el­ler en pi­e­de­stal till nå­got du gil­lar li­te ex­tra? Ge­di­gen na­tursten, ef­fekt­fullt spe­gel­glas el­ler mjuk tex­til? Nu vill vi in­re­da med kuber och

rek­tang­lar av al­la slag. Kuber/piedestaler i na­tursten, 8 490–14 590 kr, Menu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.