Lin­ge­rie de peau

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

545 kr, gu­er­lain En founda­tion som hål­ler länge, även ef­ter en hel dag el­ler en ute­kväll. Den ger ett matt re­sul­tat och är lätt att job­ba in i hu­den. Bra med SPF 20 även om fak­torn gär­na ha­de kun­nat va­ra än­nu hög­re. Nå­got högt pris, men på det sto­ra he­la ger den myc­ket för peng­ar­na. Be­tyg: 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.