Box­ig bom­ber

Plaza Kvinna - - MODE -

Bom­ber­jac­kan är stän­digt ak­tu­ell men den här sä­song­en ser vi ovan­ligt myc­ket av det box­i­ga yt­ter­plag­get. Den som vill va­ra ex­tra tren­dig väl­jer en va­ri­ant med bro­dyr el­ler vack­ra ut­smyck­ning­ar.

Jac­ka, 2 749 kr, Topp, 1 499 kr, Baum und Pfer­dgar­ten.

Ma­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.