Spring­ti­me

Plaza Kvinna - - MIN TRÄNING -

spring­ti­me.se

Vill du springa ett lopp i ett an­nat land men vet in­te rik­tigt var du ska bör­ja? Många re­se­ar­ran­gö­rer hjäl­per till med de­lar av el­ler he­la re­san, och ser of­ta till att ditt re­se­säll­skap ock­så har sa­ker att gö­ra även om hen in­te trä­nar el­ler täv­lar. Med Spring­ti­me kan du till ex­em­pel springa Prag Ma­rat­hon, kö­ra bar­mark­s­trä­ning med längd­skid­lands­la­get el­ler springa ma­ra­ton i Alas­ka – bland myc­ket an­nat. Tights, 499 kr, Om­pu.

PLA­ZA KVIN­NA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.