Team No rdic Trail

Plaza Kvinna - - MIN TRÄNING -

teamnor­dictrail.se

Sol och vär­me i all ära, men det går gi­vet­vis bra att stär­ka krop­pen även på svensk mark. Team Nor­dic Trail an­ord­nar fram­förallt lö­par­re­sor till allt från Ma­roc­ko och Mont Blanc till Stor­hog­na och Höga Kus­ten, all­tid med na­tu­ren och upp­le­vel­sen i fo­kus. Sport­topp, 560 kr, LNDR .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.