21 mars–20 ap ril

Väduren

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Det är lä­ge att ut­veck­la din ska­par­kraft och för­verk­li­ga ta­lang­er in­om kre­a­ti­va och konst­när­li­ga om­rå­den. Ditt kär­leks­be­hov väx­er sig ock­så star­ka­re nu. Chan­ser för ro­man­tik, sex och nö­jen kan ovän­tat dy­ka upp. Din topp: 7, 10. Ligg lågt: 21, 25. Må­na­dens råd: Ska­pa kär­leks­ful­la re­la­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.