Jungfrun

24 aug – 23 sept

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Du har möj­lig­het att upp­täc­ka och ut­veck­la din egen röst och det du tror på. Ju mer du upp­täc­ker nu, desto mer kan du upp­nå ge­nom ini­ti­a­tiv och själv­för­verk­li­gan­de. Gå till bot­ten med och lös pro­blem i re­la­tio­ner. Din topp: 7, 25. Ligg lågt: 9, 28. Må­na­dens råd: Be­va­ra kär­le­ken och väx till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.