Vå­gen

24 sept – 23 okt

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Om­väl­van­de för­änd­ring­ar kan ska­pa mer fri­het i en kär­leks­re­la­tion. Du kan få dub­belt till­ba­ka i gläd­je och livs­e­ner­gi om du de­lar di­na tan­kar och käns­lor med and­ra. Ska­pa triv­sel, gläd­je och sam­ar­be­te. Ta va­ra på di­na möj­lig­he­ter. Din topp: 14, 20. Ligg lågt: 11, 25. Må­na­dens råd: Njut mer av li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.