Stenbocken

23 dec–20 jan

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ska­pa har­mo­ni om­kring dig. Det kan in­ne­bä­ra att du mås­te gö­ra sto­ra om­ställ­ning­ar hem­ma och för­änd­ra sa­ker och ting. Du kan ska­pa po­si­ti­va kon­tak­ter i om­värl­den un­der se­na­re de­len av april. Ut­veck­la in­tres­sen och hob­bys. Din topp: 25, 26. Ligg lågt: 9, 16. Må­na­dens råd: Öpp­na dig för kär­le­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.