Sten­boc­ken

23 dec–20 jan

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Nu be­hö­ver du va­ra dig själv mer än van­ligt. Låt nya ut­ma­ning­ar ta fram det som är unikt hos dig och ge nä­ring åt di­na dröm­mar. Bra pe­ri­od för att om­fam­na di­na ta­lang­er och ut­veck­la din kre­a­ti­vi­tet. Sat­sa på ro­man­tik och fler nö­jen. Din topp: 5, 9. Ligg lågt: 19, 28. Må­na­dens råd: Lev li­vet på di­na vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.