Kräf­tan

22 ju­ni –23 ju­li

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Det är en bra tid för so­ci­a­la sam­man­hang och för att ska­pa trygg­het i re­la­tio­ner. Rik­ta din ener­gi på prak­tis­ka upp­gif­ter. Den se­na­re de­len av maj pas­sar för att dra dig till­ba­ka och kom­ma i sam­klang med ditt in­re. Lev och njut! Din topp: 7, 19. Ligg lågt: 15, 28. Må­na­dens råd: Ta fram det bäs­ta i dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.