Jung­frun

24 aug–23 sept

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Und­vik risk­fyll­da si­tu­a­tio­ner som kan ut­ma­na häl­san. Tänk väl­be­fin­nan­de och lev väl. Fat­ta inga im­pul­si­va eko­no­mis­ka be­slut. Se över di­na ut­gif­ter. Du kan bli er­bju­den ett ovan­ligt för­slag. Tac­ka ja! Din topp: 19, 28. Ligg lågt: 11, 20. Må­na­dens råd: Det kan va­ra svårt att väl­ja mel­lan fle­ra go­da ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.