Le­jo­net

24 ju­li –23 aug

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Kar­riä­ren står i fo­kus och du kan få mer upp­märk­sam­het. Bra pe­ri­od för snab­ba fram­steg. Sam­ti­digt finns det risk att du ham­nar i kon­flik­ter ut­an att ve­ta var­för. Var öp­pen för det som är an­norlun­da och unikt. Din topp: 9, 12. Ligg lågt: 1, 25. Må­na­dens råd: Känn in räds­lan och vå­ga än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.