Vat­tu­man­nen

21 jan –18 feb

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Pro­blem kan upp­stå i re­la­tio­ner på grund av miss­för­stånd. Risk för för­se­ning­ar och mot­stånd på re­sor. Det blir en po­si­tiv pe­ri­od för pri­vat­li­vet. Spen­de­ra mer tid och ener­gi på fa­mil­jen. Rik­ta in dig på prak­tis­ka upp­gif­ter. Din topp: 7, 17. Ligg lågt: 12, 24. Må­na­dens råd: Und­vik oge­nom­tänk­ta be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.