Fis­kar­na

19 feb­ru­a­ri–20 mars

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Nya in­komst­möj­lig­he­ter kan hjäl­pa dig att få ord­ning på eko­no­min. Bra må­nad för att ren­sa i rö­ran hem­ma och få mer ener­gi. Vår­stä­da hu­set och ska­pa en nystart. Ut med det gam­la för att ge plats åt nå­got nytt. Låt fram­ti­den flyt­ta in. Din topp: 15, 20. Ligg lågt: 18, 21. Må­na­dens råd: Li­ta på mag­käns­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.