Vå­gen

24 sept–23 okt

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Vå­ga gå ut­an­för din be­kväm­lig­hets­zon och sök er­fa­ren­he­ter som öpp­nar dör­rar till nya möj­lig­he­ter. Re­sor, stu­di­er och nya in­tres­sen kan in­spi­re­ra. Du väx­er och fro­das i sam­ar­be­tet med and­ra. Var öp­pen för för­änd­ring­ar i re­la­tio­ner. Din topp: 12, 17. Ligg lågt: 26, 28. Må­na­dens råd: Ta va­ra på det ovän­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.