Sk yt­ten

23 nov–22 dec

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Du be­hö­ver de­fi­ni­e­ra di­na mål och stäl­la in dig på att nå dem. Snab­bas­te vägen till fram­gång är ge­nom sam­ar­be­te med and­ra nu. Ba­lan­se­ra din var­dag och lägg in mer fri­tid på sche­mat. Risk för im­pul­si­va be­slut i kär­leksli­vet. Din topp: 22, 30. Ligg lågt: 13, 28. Må­na­dens råd: Släpp ta­get om det som står i vägen för din lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.