Em­ma da­ni­els­son

Chefre­dak­tör

Plaza Kvinna - - MODE -

En stor del av min se­mes­ter till­bring­ar jag på lant­stäl­let i Häl­sing­land, bland sling­ran­de grus­vä­gar och vid­sträck­ta sä­des­fält. Där­för är det vik­tigt att jag kän­ner mig be­kväm i de plagg jag pac­kar ner i res­väs­kan, ut­an att för den sa­kens skull gö­ra av­kall på trend­fak­torn. En po­pu­lär möns­tertrend som fal­ler mig i sma­ken är ging­ham-ru­tor­na (tänk klas­sisk bords­duk så är du rätt ute). Jag blan­dar gär­na upp de ru­ti­ga plag­gen med vo­lang­er för att få en fe­mi­nin käns­la. Till­sam­mans med en strå­väs­ka och ett par mör­ka sol­glas­ö­gon så är min som­mar­stil kom­plett.

Byx­or, 999 kr, Mas­si­mo Dut­ti. Kjol, 299 kr, Man­go.

Klän­ning, 1 190 kr, Uterqüe.

Skor, 649 kr, Ri­ver Is­land.

Väs­ka, 3 500 kr, Lo­eff­ler Ran­dall.

Bad­dräkt, 299 kr, BikBok.

Sol­glas­ö­gon, 189 kr, Za­ra.

Ör­häng­en, 1 400 kr, Char­lot­te Bon­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.