Ef­ter­läng­tad co­me­back

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Carin Wes­ter ar­be­tar idag som Cre­a­ti­ve Director på WeSC men gör nu en ny­lan­se­ring av det eg­na mär­ket Carin Wes­ter i sam­ar­be­te med Åh­léns. I den förs­ta kol­lek­tio­nen som lan­se­ras den 16:e au­gusti in­går bå­de helt ny de­sign och gam­la fa­vo­ri­ter ur Carin Wes­ters ti­di­ga­re kol­lek­tio­ner. Sti­len är en lek­full mix av det ty­piskt mas­ku­li­na och mju­ka­re och mer fe­mi­ni­na de­tal­jer. Plag­gen och ac­ces­so­a­rer­na kom­mer fin­nas till­gäng­li­ga på samt­li­ga Åh­léns va­ru­hus och on­li­ne på ahlens.se.

Trö­ja, 399 kr, och topp, 399 kr, Carin Wes­ter/ Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.