upp­stic­ka­re

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Vi på Pla­za Kvin­na föll pla­dask för det vack­ra ci­trusmönst­ret som pry­der fle­ra av plag­gen i Aéry­nes som­mar­kol­lek­tion. Med bas i Pa­ris och röt­ter i Sve­ri­ge ska­par de plagg i en kvinn­lig och lek­full de­sign och stor vikt läggs vid de små de­tal­jer­na. Mär­ket säljs en­dast on­li­ne på ae­ry­ne.com där man även er­bju­der ett ur­val av vin­ta­ge­plagg som hand­ploc­kats från de bäs­ta vin­ta­ge­bu­ti­ker­na i Pa­ris, med syf­te att för­länga ett plaggs livs­längd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.