Ha­vets sk at­ter

Plaza Kvinna - - SMYCKEN -

Låt de dju­pa blå ha­ven och al­la de­ras skat­ter stå för smyc­kesin­spi­ra­tio­nen. Som­ma­rens mest stil­ful­la kom­pan­jo­ner fin­ner du i vack­ra guld­smyc­ken med in­slag av blå ny­an­ser. Gör ett sta­te­ment ge­nom att bä­ra ett arm­band i maf­fig mo­dell, el­ler lyxa till det or­dent­ligt med en ele­gant ring med blå to­pas och di­a­man­ter sig­ne­rad Ole Lyng­gaard.

01. Guld­plä­te­rat hals­band, 1 050 kr, Blue Bil­lie. 02. Hals­band i guld­plä­te­rad mäs­sing, 1 600 kr, Sop­hie by Sop­hie. 03. Kloc­ka i rost­fritt stål, 2 590 kr, Cal­vin Kle­in. 04. Ör­häng­en i guld­plä­te­rat sil­ver, 890 kr, Sop­hie by Sop­hie. 05. Ring med to­pas och...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.