BE­SÖK

Plaza Kvinna - - RESOR -

GALLERI PALM

Torg­ga­tan 2, Fals­ter­bo. Galleri Palm ägs och drivs av Ma­ri­an­ne Palm som se­dan 2001 an­ord­nat många om­skri­va och upp­skat­ta­de konstut­ställ­ning­ar i det gam­la te­gel­hu­set i cen­tra­la Fals­ter­bo. I som­mar kom­mer bland an­nat konst­nä­ren To­ve Mau­rit­zon att stäl­la ut si­na nya mål­ning­ar på gal­le­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.