BE­SÖK

Plaza Kvinna - - RESOR -

MEJERIET

Mejeriet, Alskog, Lju­garn Mejeriet är pre­cis som nam­net an­ty­der ett gam­malt me­je­ri som av ke­ra­mi­kern To­mas Stö­fling och tex­til­form­gi­va­ren Ei­la Bur­vall har om­vand­lats till ett vac­kert galleri och gårds­bu­tik. Här kan du hand­la de fi­nas­te ke­ra­mik­skå­lar­na, mug­gar­na och fa­ten. Åk hit en dag när du vill ta en pa­us från stran­den och hit­ta nå­got rik­tigt vac­kert att ser­ve­ra som­ma­rens go­da mat på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.