SANDHAMNS VÄRDS­HUS

Plaza Kvinna - - RESOR -

Ät en här­lig lunch i so­len på Sandhamns Värds­hus. Re­stau­rang­en är be­lä­gen i ett vac­kert gam­malt trä­hus och har stått i sin nu­va­ran­de form se­dan bör­jan av 1900-ta­let. Här kan du be­stäl­la rik­ti­ga skär­gårds­klas­si­ker som löj­rom­sto­ast el­ler fisk- och skal­djurs­gry­ta me­dan du blic­kar ut över ha­vet från den trev­li­ga ute­ser­ve­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.