Sa­ga Pet­terss on

Re­dak­tions­as­si­stent

Plaza Kvinna - - MODE -

För min del vän­tar en som­mar i Stock­holm där jag vill gå klädd i plagg som fun­kar un­der så­väl dag som kväll. Med en bad­dräkt un­der kjo­len kom­mer jag att la­pa sol och lä­sa dec­ka­re i nå­gon lum­mig park. I väs­kan har jag ett läpp­stift och ett par toff­lor med pla­tå­su­la så att jag se­dan kan dra vi­da­re och dan­sa. Ja, kanske är det ba­ra jag som drar ut och dan­sar i ett par toff­lor. Jag vill ha en stil som är spor­tig men fe­mi­nin och klä mig i vip­pi­ga kjo­lar, ryggsäck och sol­glas­ö­gon à la Fast and the fu­ri­ous. Se­dan an­vän­der jag mig gär­na av det enk­la kne­pet att by­ta ut svart mot vitt så den knap­pa sol­brän­nan blir nå­got mer märk­bar.

Läpp­stift, 250 kr, Bur­ber­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.