KENS HÅR­HJÄL­TAR

Plaza Kvinna - - ANNONS -

Vil­ken pro­dukt re­kom­men­de­rar du för att ge tunt hår en vo­ly­min­jek­tion ut­an att tynga ner det? Volume & Bounce Bo­dy Boos­ter Mous­se Om ditt hår är liv­löst och be­hö­ver åter­uppli­vas snabbt så ger den­na ”su­per­mous­se”, med till­satt kol­la­gen, ett ome­del­bart ly vid röt­ter­na och he­la hå­ret får fyl­lig­het, stad­ga och kon­troll som hål­ler länge. Tack va­re ”Sty­le Me­mo­ry Te­ch­no­lo­gy”, kom­mer hå­ret att hål­la max­i­mal vo­lym he­la da­gen. KENS TIPS: “Kra­ma in Bo­dy Boos­ter Mous­se i torrt “Dag 2”-hår och blås snabbt med en hår­tork för att åter­uppli­va går­da­gens stil med vo­lym och stuns” Volume & Bounce Tex­tu­ri­sing Spray Per­fekt för trött hår som har för­lo­rat sin ener­gi. Den­na tor­ra for­mu­la ger höjd, stad­ga och vo­lym i ett en­da sprut. En ögon­blick­sin­jek­tion av ”High-Vol­tage Sty­le” som va­rar nat­ten lång. KENS TIPS: “ Spre­ja Tex­tu­ri­sing Spray på un­der­si­dan av hå­ret och ar­be­ta in med hän­der­na för struk­tur och vo­lym med ett mjukt topp­skikt ”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.