puf­fad ma­räng­tår­ta

Det här är en rik­tigt fest­lig som­mar­tår­ta som vi ald­rig trött­nar på. Det puf­fa­de ri­set gör att ma­räng­en blir så där här­ligt seg och god.

Plaza Kvinna - - INSPIRATOR -

GÖR SÅ HÄR Sätt ug­nen på 150 gra­der. Klä en lång­pan­na med bak­plåts­pap­per. Vis­pa ägg­vi­tor­na sty­va med el­visp, det vill sä­ga myc­ket hårt. Till­sätt sock­ret li­te i ta­get och vis­pa un­der ti­den. Vänd för­sik­tigt ner det puf­fa­de ri­set i sme­ten. Nu får du in­te rö­ra så kraf­tigt, för då finns det risk att din ma­räng py­ser ihop … Bred ut sme­ten i lång­pan­nan till två run­da ma­räng­bott­nar. Gräd­da längst ner i ug­nen i 45–

60 mi­nu­ter. Blan­da al­la in­gre­di­en­ser till fyll­ning­en ut­om smö­ret i en ka­strull. Värm för­sik­tigt bland­ning­en un­der stän­dig om­rör­ning. Så snart den bör­jar tjock­na lyf­ter du av ka­strul­len från spis­plat­tan. Till­sätt smö­ret klick­vis och rör tills krä­men har sval­nat. Låt det kall­na helt i ky­len. Vis­pa gräd­den. Bred ut krä­men på den ena ma­räng­bot­ten. Lägg på den and­ra bot­ten. Bred gräd­den ovan­på och gar­ne­ra med bä­ren. Om du vill kan du läg­ga på någ­ra blad ci­tron­me­liss på tår­tan. Det bru­kar bli bå­de gott och vac­kert!

MA­RÄNG­BOT­TEN 4 ägg­vi­tor 2 ½ dl strö­soc­ker 4 dl puf­fat ris

FYLLNING 4 äggu­lor 1 dl strö­soc­ker 2 tsk va­nilj­soc­ker 2 msk ve­te­mjöl 1 dl visp­gräd­de 125 g smör

GARNERING 3 dl visp­gräd­de 1 li­ter blan­da­de färs­ka bär (välj dem du gil­lar mest) Even­tu­ellt ci­tron­me­liss­blad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.