I fo­kus

Sång­ers­kan Léon vän­tas bli näs­ta sto­ra stjärn­skott

Plaza Kvinna - - NEWS -

Namn: Lot­ta Lind­gren. Bor: Va­sas­tan, Stockholm. Ak­tu­ell : Med fes­ti­val­spel­ning­ar på Way Out West (10–12 au­gusti) och Po­pa­gan­da (1–2 sep­tem­ber). Ett de­bu­tal­bum är i skri­van­de stund på väg! In­spi­re­ras av just nu: ”Jag blir all­tid väl­digt in­spi­re­rad när jag kol­lar på gam­la fil­mer från 60- och 70-ta­let.”

Skjor­ta, 1 890 kr, FWSS. Je­ans, 1 500 kr, Totê­me. Hals­band, 6 999 kr, Tho­mas Sa­bo.

22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.