favoriter

Skön­hets­re­dak­tö­rens val

Plaza Kvinna - - NEWS -

Mar­ke­ra di­na ögon med en svart ka­jal­pen­na längs den und­re och den öv­re frans­ra­den.

Ska­pa ett in­tryck av stör­re ögon ge­nom att må­la en bre­da­re lin­je i den ytt­re ögon­kan­ten och und­vik vat­ten­lin­jen. Sud­da se­dan för­sik­tigt ut ka­ja­len med fing­ret el­ler en tops.

Bors­ta bry­nen med en fär­gad ögon­bryns­gel.

Låt hå­ret själv­tor­ka ef­ter att du tvät­tat det och snur­ra upp det i en knut när det näs­tan är torrt. Släpp se­dan ut det och ap­pli­ce­ra en glans­gi­van­de pro­dukt som ger en lätt stad­ga.

Av­slu­ta med att ge läp­par­na en häl­so­sam lys­ter ge­nom att an­vän­da ett åter­fuk­tan­de läpp­bal­sam el­ler läpp­glans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.