mode

Fest­fin un­der 700 kr

Plaza Kvinna - - NEWS -

Att väl­ja glän­san­de ma­te­ri­al är det enk­las­te sät­tet att bli re­do för fest. Vill du dess­utom stic­ka ut li­te ex­tra på par­tyt sat­sar du på bå­de plagg och läp­par i en här­ligt klar­röd ny­ans. Ad­de­ra någ­ra guld­fär­ga­de ac­ces­so­a­rer och fest­sti­len är kom­plett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.