trend

Blast from the past

Plaza Kvinna - - NEWS - Fo­to­graf Christof­fer Dal­karls sty­list Jen­ni­fer Winston sty­listas­si­stent kaj­sa svens­son

Vi blic­kar till­ba­ka till 50-ta­lets kvinn­li­ga mode med vad­långa kjo­lar, ba­ra ax­lar och mar­ke­ra­de mid­jor. In­spi­ra­tio­nen häm­tar vi från Mi­chael Kors pre fall-kol­lek­tion där en mo­dern roc­ka­bil­ly mö­ter fe­mi­nin ret­ro­e­le­gans och kom­bi­ne­ras med ni­tar och ging­ham-ru­tor. En klas­sisk stil som ald­rig känns tras­hy – ba­ra ex­tra sas­sy!

Pumps, 5 275 kr, Mar­ni. Sol­glas­ö­gon, 1 095 kr, Le Specs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.