trend

Pie­ce of art

Plaza Kvinna - - NEWS - Fo­to­graf Christof­fer Dal­karls sty­list Jen­ni­fer Winston sty­listas­si­stent kaj­sa svens­son

Nu är det in­te ba­ra må­lar­du­ken som får någ­ra sve­pan­de tag med pen­seln. Även din kläd­stil ska ha ar­tis­tis­ka in­slag. I hös­tens kol­lek­tio­ner finns en upp­sjö av plagg med ele­gan­ta stråk à la Pi­cas­so, som med för­del kan kom­bi­ne­ras med ned­to­na­de var­dagsfa­vo­ri­ter och en touch av rött.

Skor, 9 720 kr, Christi­an Loubou­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.