at the of­fice

Plaza Kvinna - - TREND -

Ef­ter en av­kopp­lan­de se­mes­ter är kanske in­te pep­pen to­tal över att be­hö­va åter­vän­da till job­bet. Att upp­da­te­ra ar­bets­mil­jön med små men ef­fek­ti­va me­del kan va­ra ett en­kelt sätt att hit­ta till­ba­ka till in­spi­ra­tio­nen och mo­ti­va­tio­nen igen.

Sax, 150 kr, House Doctor. Hyl­la, 2 599 kr, Woud. Hör­lu­rar, 699 kr, Mars­hall.

Kru­ka, 99 kr, H&M Ho­me. Växt, 79 kr, Ikea.

An­teck­nings­bok, 195 kr, Nor­mann Co­pen­ha­gen.

Skriv­bord, 18 795 kr, & Tra­di­tion. Stol, 2 199 kr/2 st, El­los Ho­me.

Mugg med fat, 179 kr, Bloo­ming­vil­le.

Gem­hål­la­re, 279 kr, HA Y.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.